GODE KOMMUNALE FACILITETER OG PRIORITERINGER I SKOLE- OG DAGTILBUD FÅR BØRN I VEJLE UD I NATUREN

Vejle Kommune er medarrangør af konferencen Vores Natur Kalder. På konferencen står Vejle Kommune blandt andet for de syv ekskursioner, hvor deltagerne får lov at opleve, hvad naturen omkring Vejle kan tilbyde.

1. Hvordan arbejder I i Vejle Kommune med at få flere børn og unge ud i naturen?


Vi arbejder kontinuerligt på at skabe faciliteter, der giver børn og unge lyst til at komme ud i naturen, samtidig med at vi holder fokus på formidling og den gode historie om naturen som trækplaster for både vores borgere, potentielle tilflyttere og turister.


Faciliteter er både fysisk i form af skovhytter, fortælleruter (for eksempel om istiden på Grejsdalstien) og naturlegepladser. Men det er også skoleforløb, ture med vores naturvejleder og oplevelser i vores oplevelsescenter Økolariet, der skaber nysgerrighed på natur og klima.


Herudover står skoler, dagtilbud, sundhedsforløb og kulturelle begivenheder også for en stor del af formidlingen. For eksempel er det besluttet, at alle skoler udpeger et område, hvor man vil øge biodiversiteten lokalt, og der er etableret eventyrruter i naturen.2. Hvilke budskaber tager Vejle Kommune med til konferencen Vores Natur Kalder?


Vi vil forsøge at inspirere konferencens deltagere til at tænke børn og unge i naturen på nye måder. Det sker blandt andet gennem ekskursioner til 14 forskellige steder i kommunen.


Deltagerne skal ud og se, hvordan naturen danner gode rammer for fysisk aktivitet og sundhed, men også rum for at finde mental ro og sundhed. Begge ting er vigtige at opleve som barn eller ung.


Samtidig kan naturen være et rum uden besnærende vægge, der skaber anderledes muligheder for læring og nysgerrighed. Vi opfordrer til samarbejde på tværs af organisationer, foreninger, forvaltninger og interesse, så børn og unge får en så bred introduktion til naturen som muligt.3. Hvad håber I, at der kommer ud af konferencen Vores Natur Kalder?


Vi har høje forventninger til, at den store pulje af kompetencer, der er samlet på konferencen, kan bidrage med ny viden og nye måder at arbejde på.


Vi håber også på, at konferencen kan danne grobund for evidensforskning, nye projekter eller netværk, der kan styrke arbejdet med naturen, friluftslivet, børn og unge.4. Hvilke strukturelle rammer kan man som kommune forbedre, som betyder, at børn kommer mere ud i naturen?

 

Vi har ligesom mange andre kommuner oplevet, at naturen i den grad fik et revival under corona-nedlukningen. Endnu flere mennesker end hidtil brugte naturen, og den tendens vil vi gerne gribe og understøtte bedst muligt ved at skabe større kendskab til vores natur og vores faciliteter.


En del af vores visioner i den seneste kommuneplan er blandt andet, at vores borgere skal have så kort afstand som muligt til et naturområde. På den måde skaber vi lige adgang til naturen for alle børn og unge – uanset hvor de bor.


Samtidig må vi også erkende, at med de mange nye brugere er der et betydeligt behov for at formidle, hvad der er god adfærd, når man færdes i naturen.