Program for online seminar - tirsdag den 3. november kl. 9-15Kl. 9.00-9:10

Velkommen til Vores Natur Kalder

Vi giver en kort introduktion til dagens program, baggrund for online seminaret og den fysiske konference "Vores Natur Kalder" samt partnerne bag.

 

TEMA 1: HVORFOR – HVORFOR BØR DER VÆRE FOKUS PÅ BØRN OG UNGES AKTIVITETER OG OPHOLD I NATUREN?

Der er inkluderet 5-10 minutters pause efter hvert oplæg.


9.10-10.00 

Healing Youth with Nature and Connection: Four Roots for Growing a Human

Mød keynote speaker Peter Mayfield, der driver Gateway Mountain Center i Californien, der hjælper børn til at lære, hele og udvikle sig. Hør hvordan natur, naturaktiviteter og naturtilknytning kan ses i sammenhæng med en dannelsesproces. Peter Mayfield knytter egne erfaringer i arbejdet med børn og unge til teorier om blandt andet læring og naturdannelse. Denne del foregår på engelsk.


Peter Mayfield, founder and Executive Director of Gateway Mountain Center, Sierre Navada, Californien.


10.00-10.45

Pædagogik, børn og bæredygtighed i institutioner

Bæredygtighed fylder mere og mere i institutioner. Hør om forskningsprojektet ”Pædagogik for Bæredygtighed” og bliv klogere på udfordringer, muligheder, dilemmaer, metoder og den formidlingsvirkelighed, der præger bæredygtighedsindlæring i vores institutioner.


Katrine Dahl Madsen, Lektor Ph.d. & Nanna Jordt Jørgensen, Lektor Ph.d. begge fra Københavns Professionshøjskole & Anne Vibeke Kragelund, Skolekonsulent i Økolariet


TEMA 2: HVAD – STATUS FOR BØRN OG UNGES NATUR OG FRILUFTSLIV

Der er inkluderet 5-10 minutters pause efter hvert oplæg.


10.45-11.30

Nyeste tal om børn og unges brug af naturen – kan Corona være en gamechanger?

Hvad ved vi lige nu om børn og unges aktiviteter i naturen fra forskellige undersøgelser? Hør resultater fra Center for Børn og Naturs nye baselineundersøgelse og få eksempler fra fritids- og skolearenaen. Vi giver en status for børn og unges aktiviteter og ophold i naturen – før og efter Corona – kan pandemien vise sig som dåseåbner for børn og unges fremtidige brug af naturen?


Søren Præstholm, Leder for Center for Børn og Natur, IGN/KU, Søren Andkjær, Lektor Ph.D, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Jakob Arendrup Nielsen, projektleder for ”Friluftsliv i skolen” og konsulent i Friluftsrådet.

 

 

TEMA 3: HVORDAN – EKSMPLER PÅ KONKRETE INITIATIVER

Der er inkluderet 5-10 minutters pause efter hvert oplæg.


11.30–12.15

Hvordan kan udeskole få mere plads i skolen?

Naturen og uderummet rummer et stort potentiale for at skabe god undervisning gennem praksis, sansning og oplevelser. Hør Karen Barfod, forskningsleder VIA OUTdoor, fortælle om erfaringer med udeskole i en corona-tid. Få inspiration og ideer til at undervise udenfor og bliv præsenteret for projektet "HJÆLP - jeg skal ud med børnene", www.hjaelpjegskalud.dk.


Karen Barfod, ph.d. og forskningsleder VIAOUTdoor, VIA University College og formand for UdeskoleNet.

 

12.15 -13.00

Udvikling af nye rammer for børn og unges fritidsaktiviteter i naturen

Udvikling af faciliteter, rum og rammer kan være en effektiv strategi til at påvirke befolkningens udelivsadfærd. Resultaterne i projekt NatureMoves peger på, at børn og unge gerne vil mere ud i naturen og at de bl.a. efterspørger nye mere inspirerende rammer i naturen.

NatureMoves i Bogense på Nordfyn er et visionsprojekt, hvor man har anvendt viden om børn og unges vaner, motiver og ønsker til at skabe gode rammer for aktivt udeliv. Hør om de foreløbige resultater og bliv inspireret af NatureMoves.


Søren Andkjær, Lektor Ph.D, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet & Jan Arvidsen, Adjunkt, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

 

13.00-13.30

Kom med til skovhytter i Vejle, der skaber lokaler ude i naturen til skoler og daginstitutioner.


Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet, Vejle Kommune.

 

13.30-14.30 (max 300 deltagere) 

Kom med ud i naturen som mikroforsker

Vi er live fra Naturcenter Amager. Så kom med helt ud i naturen, hvor vi viser, hvordan man bruger Mikroforskermetoden til at understøtte børns nysgerrighed og undren. KribleKrable er en enkel metode med syv trin for nysgerrige børn, der gerne vil udforsk det, der undrer dem i naturen. Naturvejleder Kari Hald viser, hvordan man som voksen kan understøtte børnene i deres proces. Få gode råd til, hvordan man kan arbejde med de elementer, som typisk giver anledning til udfordringer.

 

Kari Hald Projektleder for Naturvejledning Danmarks projekt Krible Krable – flere små forskere i naturen.


OBS: Vi har fået mulighed for at teste en ny videosoftware til live events, som stadig er i beta og som afprøves i naturen for første gang ved dette oplæg. Derfor er der en begrænsning på 300 deltagere.