Program for familiesporet

Friluftsliv begynder på mange måder i familierne. Forældrenes valg og påvirkning har stor indflydelse på børnenes kontakt med naturen - kommer de på tur, hvordan bruges ferierne, hvilken børnehave vælger forældrene og bliver børnene sendt til spejder. Men naturen og aktiviteter i natur kan omvendt også få indflydelse på familiers og børnenes trivsel.

 

Over tre sessioner tirsdag sætter vi fokus på familien og friluftslivet. Vi ser på erfaringer fra projekter og tendenser – både i fritid og ferier samt i natursociale indsatser for børn og familier.

Tirsdag den 3. nov kl. 11.15 - 12.30:

Hvordan styrkes familiers friluftsliv?

Familien har stor indflydelse på børns tidligste dannelse og herunder også relationen til naturen. En stor del af de danske forældre synes selv, at de har et stort ansvar for at børn ikke kommer nok ud i naturen. Så hvad kan forældrene gøre og hvordan kan familierne hjælpes på vej? Denne session præsenterer de seneste erfaringer fra tre projekter, som på forskellig vis har familien som vigtigt omdrejningspunkt. Præsentationerne krydres med små videoeksempler og rammesættes af tal om familiers brug af naturen fra Center for Børn og Naturs baseline-undersøgelse.

 

  Oplægsholdere:

  • Søren Præstholm, centerleder for Center for Børn og Natur / KU introducerer tal om familiers og børns friluftsliv.
  • Lene Gryning, projektleder ved Danmarks Naturfredningsforeninger for projekt Naturfamlier, som hun præsenterer.
  • Rikke Hartmeyer, MSc, PhD, Steno Diabetes Center Copenhagen for projekt Naturfamilier
  • Lone Nielsen, projektleder ved Red Barnet for projekt Naturklubber,
  • Jakob Frost, udviklingschef ved KFUM-spejderne i Danmark fortæller om projekt Familie-spejder

  Tirsdag den 3. nov kl. 13.30 - 14.45:

  Familien, friluftslivet og ferien

  Meget tyder på at vores ferie- og fritidsvaner ændres i disse år. Coronakrisen nødvendiggjorde nytænkning, men der er også brug for at familierne vender blikket mod Danmark, hvis feriens klimabelastning skal bringes ned. Sessionen stiller skarpt på hvad der skal til for at gøre det attraktivt for familier at anvende den danske natur herunder hvad der skal til for at gøre det attraktivt: smarte nye shelters? Bedre faciliteter, stier og formidling? Eller kan elektronikken give et puf med ud?


  Oplægsholdere:

  • Jan Arvidsen, Adjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik ved SDU fortæller om stor kortlægning af shelterfriluftsliv i Danmark.
  • National- og naturparkernes initiativer for at fremme længere ophold i naturen og gøre parkerne til prioriteret feriemål. Oplægsholdere annonceres senere.
  • Dr. pæd. Theresa Schilhab og ph.d. Getrtrud Lynge Esbensen, begge DPU ved Aarhus Universitet, giver indblik i hvilken rolle elektronik spiller ift. at gøre naturen attraktiv for børn og unge – både i forhold til at tage med ”de gamle” på tur eller når de er på egen hånd.

  Tirsdag den 3. nov kl. 15.15 - 16.30:

  Kan naturen hele sår?

  De senere år er der kommet stor fokus på naturens betydning for livskvalitet og sundhed. Denne session vil præsentere eksempler på naturaktiviteter – natursociale indsatser – som kan få betydning for familier. Hvad er det særlig naturen kan? Hvordan spiller det sammen med andre indsatser for børn, unge og familier, der har det svært?

   

   Oplægsholdere:

  • Matt Stevenson, Phd., giver en teoretisk introduktion til, hvad naturen gør ved mennesket med eksempler fra sit arbejde om grønne omgivelsers betydning for børn med ​og uden ADHD
  • Poul Hjulmann Seidler, specialkonsulent ved Skovskolen (Københavns Universitet) og Tessa Buchwald, daglig leder for BIKUBENFONDENS område i Svanninge Bjerge fortæller om Natur til et Godt Liv Laboratoriet og målrettede naturindsatser for ”unge på kanten”.
  • NN giver eksempler fra Danners Krisecenter, hvor bl.a. naturbaseret terapi indgår i indsats for kvinder og børn i krise (ikke bekræftet)