Bjarne Ibsen - Oplæg og paneldebat: Friluftsliv og aktivt udeliv mellem stat, marked og civilt samfund

Keynotespeaker onsdag den 4. nov kl. 13.20 - 13.40:

Bjarne Ibsen er professor på Syddansk Universitet og forsker i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Han er optaget af mulighederne og udfordringerne ved borgerinddragelse og partnerskaber i forhold til at skabe optimale betingelse for idræt og friluftsliv. Bjarne holder oplæg som tager udgangspunkt i flg. spørgsmål:

 

Hvordan kan nye tiltag og partnerskaber (fx ml. stat, marked og civilt samfund) medvirke til at øge/forbedre mulighederne for aktivt udeliv og naturoplevelser for børn/unge?


Herefter er Bjarne ordstyrer i en paneldebat om samme spørgsmål med deltagelse af repræsentanter fra Friluftsrådet, DR, Naturstyrelsen, Nordeafonden og turisme-erhvervet.