Naturens muligheder for udsatte børn og unge

Mandag den 1. november kl. 13.30 - 14.45 / Faglig session ||

Der er de senere kommet stor fokus på naturens betydning for livskvalitet og sundhed. Du får her en generel introduktion til, hvordan naturen kan påvirke unge og deres mentale sundhed. Der gives eksempler på Natur til et Godt Liv Laboratoriets og BIKUBENFONDENs målrettede naturindsatser for ”unge på kanten”, der bl.a. finder sted i Svanninge Bjerge. Der vil blive fokus naturens fænomener som grundlag for at facilitere svære og meningsfulde samtaler, samt friluftslivets muligheder for at understøtte oplevelser af mestring og handlingskompetence i eget liv.

 

Oplægsholdere:

  • Matt Stevenson, Psykolog, Phd., Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden.
  • Poul Hjulmann Seidler, biolog og naturvejleder ved Skovskolen, Københavns Universitet, Projektansvarlig for Natur til et Godt Liv Laboratoriet.
  • Johanne Lybecker Christiani, Skovskolen, Københavns Universitet.

  • Caroline-Marie Vandt Madsen, daglig leder for BIKUBENFONDENs naturområde i Svanninge Bjerge.