Skolen i Naturen - udfordringer og potentialer

Naturen og uderummet rummer et stort potentiale for at skabe god undervisning gennem praksis, sansning og oplevelser samtidig med at bevægelse og sundhed bringes i spil. Alligevel tilbringer eleverne i den danske grundskole det meste af deres læringstid inde i et klasselokale.


Over tre sessioner tirsdag eftermiddag sætter vi fokus på forskningsresultater om potentialer og inspirerer til, hvordan skoler kan lykkes med at skabe god undervisning i naturen. Der vil blive præsenteret både teori og forskning, pædagogiske eksempler og praksis samt kommunale eksempler på indsatser, struktur og ledelse, der understøtter undervisning i naturen.

Tirsdag den 3. nov kl. 11.15 - 12.30:

Teori og forskning om undervisning i naturen

Peter Bentsen udfolder historikken bag Udeskole i Danmark og tilknyttede sundhedsaspekter af udeskole. Karen Barfod dykker ned i lærerens særlige rolle i udeundervisningen og Erik Mygind præsenterer udvalgte resultater og erfaringer fra TEACHOUT-projektet, dvs. udeskole set i forhold til almindelig klasseundervisning.

 

Oplægsholdere:

  • Peter Bentsen, Centerchef i Center for klinisk forskning og forebyggelse, adjungeret professor i Udeskole ved Københavns Universitet.
  • Karen Barfod, ph.d. og forskningsleder, af Outdoordidaktik, ved VIA University College formand for foreningen UdeskoleNet.
  • Erik Mygind, ph.d. og lektor emeritus ved Københavns Universitet, forskningsleder af TEACHOUT-projektet.

Tirsdag den 3. nov kl. 13.30 - 14.45:

Udessesion del 1 - Hverdagen med undervisning i naturen

Hvad skal der til for at etablere en hverdag i skolerne med udendørs undervisning? Hvordan kan man bruge uderummet i praksis? og hvilke styrker, svagheder og strategier er knyttet til undervisning i naturen? Vi går ud og afprøver og reflekterer over udeundervisning i praksis.

Husk at være klædt på til at være ude uanset vejret.

 

Oplægsholdere:

  • Karen Vesterager, Naturskoleleder ved Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, Forstkandidat og Naturvejleder.
  • Karen Barfod, ph.d. og forskningsleder, af Outdoordidaktik, ved VIA University College formand for foreningen UdeskoleNet.

Tirsdag den 3. nov kl. 13.30 - 14.45:

Udesession del 2 - Science i børnehøjde og undersøgelsesbaseret undervisning i naturen

En praktisk workshop hvor deltagerne i mindre grupper ledes gennem Mikroforsker-metoden ud fra egne iagttagelser, undring og undersøgelser. Undervejs samles op i plenum på refleksioner og spørgsmål til de enkelte trin. Fx om hvordan de enkelte trin kan gribes an i forhold til børnegruppens alder, kompetencer og institutionens ressourcer.  Workshoppen er relevant for både dagtilbud og indskoling. Husk at være klædt på til at være ude uanset vejret.

 

Oplægsholdere:

  • Kari Hald, Naturvejleder ved Naturvejledning Danmark og projektleder på Krible Krable- flere små forskere i naturen.

Tirsdag den 3. nov kl. 15.15 - 16.30:

Debat om kommunale indsatser og visioner for skoler og natur

Kommunale indsatser og strukturer er helt centrale for at understøtte at eleverne kommer ud i naturen i deres skoletid. 5 kommuner er samlet i et debatpanel som med udgangspunkt i deres erfaringer diskuterer indsatser og visioner. Debatten indledes og modereres af Steen Nepper Larsen, der vil sørge for at også publikum kan komme til orde i debatten.

Kom og deltag i debatten.

 

Oplægsholdere:

  • Repræsentanter fra København, Frederikshavn, Sønderborg, Rudersdal og Helsingør kommuner.
  • Moderator: Steen Nepper Larsen, Lektor ved DPU Aarhus Universitet