Ekskursioner onsdag formiddag

Onsdag formiddag den 4. november er der arrangeret ekskursioner i området omkring Vingsted og Vejle Ådal. Her vil du blive introduceret til forskellige vinkler på arbejdet med børn og unge, natur og friluftsliv.


Du kan vælge mellem fem forskellige ture, som du kan læse om herunder. Du skal vælge tur i forbindelse med din tilmelding.

Ekskursion A - Natur med fokus på

undersøgelse og formidling


Vi tager til klubøen ved Vejle Fjord og hører om arbejdet med at forbedre miljøet i fjorden – et femårigt projekt støttet af Veluxfonden, hvor bl.a. forskere, gymnasieelever og lokale fjordfiskere arbejder sammen. Vi vil opleve om klubøen, som huser en række frivillige foreninger og er et centralt mødested ved fjorden. Herefter tager vi til Økolariet – Vejle Kommunes natur og science center, som hvert år har mere end 80.000 besøgende. Her vil vi høre om formidling og besøge deres udstillinger.

 

Værter er bl.a.

 • Klaus Balleby, leder af projekt Sund Vejle Fjord, Natur og Friluftsliv, Vejle Kommune.
 • Niels Nørgaard, leder af Økolariet.

Ekskursion B - Natur i børneinstitution og lokale samarbejder som drivkraft i udvikling af formidling og friluftsfaciliteter


Vi besøger Kollerup Børnehave, som i mange år har haft det grønne flag og arbejdet med natur i institutionen. Herefter vil vi vandre et stykke af Grejsdalstien – en af Vejle Kommunes mest populære vandreruter, på turen vil vi høre om undervisningsforløb langs ruten og erfaringer med etablering af vandresti og andre friluftsfaciliteter. Stien fører forbi udeundervisningshytten Dragehulen ved Brandbjerg Højskole. Her vil vi høre om højskolens erfaringer med udeundervisning, samarbejde med lokalsamfund og kurser i bæredygtighed, natur og friluftsliv.

 

Værter er bl.a.:

 • Connie Meyer-Hansen, leder af Kollerup Børnehave
 • Trine Møller, projektleder på Grejsdalstien, Natur & Friluftsliv, Vejle Kommune.
 • Underviser, Brandbjerg Højskole

Ekskursion C - Friluftsliv og sundhedsfremme ude i naturen


Vi besøger Store Grundet Skov – en bynær skove beliggende nord for Vejle Sygehus. I skoven vil vi høre om brug af naturen til mental sundhedsfremme og behandling. Vi får fortalt om erfaringer med samarbejde på tværs af institutioner og organisationer om udvikling af skoven til en sundhedsskov. Herefter går turen til Sønderskoven, en anden af Vejles bynære skove, hvor vi hører om og kan prøve nogle af de aktiviteter i skoven, som sundhedspersonale bruger i deres arbejde med sundhedsfremme.

 

Værter er bl.a.:

 • Marianna Møller Sønderskov, underviser, Center for Specialundervisning for unge og Voksne
 • Peter Vestergaard underviser Team sundhedsfremme og forebyggelse
 • Peter Ruhlmann, Natur & Friluftsliv

Ekskursion D - Udeundervisning og natur i specialundervisning, folkeskole og højskole

 

Vi tager til Ulvedalen. Et bynært naturområde, hvor Børne og Ungecenter, Vejle Fjord fortæller om deres udeskole for socialt sårbare elever, hvor de oplever at børn, som hidtil har haft massiv skolevægring nu trives med undervisning i naturen. Vi hører Kirkebakkeskolen fortælle om deres arbejde med naturudvikling og undervisning i Ulvedalen, og vi hører naturinstitutionerne Bredballegård og Skovgården fortælle om deres brug af naturen som arena for udvikling af fællesskab, kropslig udfoldelse og nysgerrighed. Herefter besøger vi Vejle Idrætshøjskole, som fortæller erfaringer med natur og udeaktiviteter for unge - og giver smagsprøver på dette.

 

Værter er bl.a.:

 • Lars Jensen, skoleleder Børne og Unge Center Vejle Fjord.
 • Anders Thorup, lærer, Kirkebakkeskolen.
 • Undervisere ved Vejle Idrætshøjskole

Ekskursion E -Undervisning og oplevelser som kombinerer natur og kulturhistorie

 

Vi går over og besøger Danmarks Sportsfiskerforbund og hører om deres aktiviteter for børn og unge. Derefter går vi videre til Jernaldermiljøet i Vingsted, oplever jernaldermiljøet og får fortalt om erfaringer med levendegørelse livet i jernalderen. Herefter går turen til Randbøl Hede – en af Danmarks største indlandsheder. Her vandrer vi en tur på heden, besøger Kirstinelyst og hører om erfaringer med undervisning, formidling og lokalt samarbejde i dette naturrum.

 

Værter er bl.a.:

 • Kaare Manniche Ebert, biolog, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Erling Mario Madsen, formidler og daglig leder af Jernaldermiljøet i Vejle.
 • Gert Hougaard Rasmussen, naturvejleder ved Naturstyrelsen