VI SKAL TAGE VARE PÅ BØRNS NATURLIGE NYSGERRIGHED


Kari Hald er naturvejleder og projektleder på Krible Krable hos Naturvejledning Danmark. På konferencen Vores Natur Kalder vil hun i sessionen ’Med små børn i naturen - Nysgerrig på science’ fortælle og 'Skolen i naturen - Science i børnehøjde og undersøgelsesbaseret undervisning i naturen' fortælle om projektet Mikroforsker.

1. Hvordan arbejder du med at få flere børn og unge ud i naturen?


I Krible Krable projektet laver vi ”ringe i vandet”. Den helt centrale ”sten, der bliver kastet i vandet” er det årlige Krible Krable tema.


Vi udvikler hvert år nyt inspirationsmateriale, som er let at gå til og har en legende tilgang til læring. Materialet sender vi gratis ud til dagplejere, pædagoger, lærere samt ikke mindst landets naturvejledere, der bruger det i deres naturformidling. Naturvejlederne udbyder også kurser for dagplejere, pædagoger og lærere.


Vores håb er, at vi ved at inspirere og udvikle nye veje at formidle på, formår at give flere dagplejere, pædagoger og lærere lyst til og mod på at tage børnene ud i naturen i hverdagen.


2. Hvilke budskaber tager du med til konferencen Vores Natur Kalder?


På konferencen vil vi især fortælle om vores projekt Mikroforsker. Det er en metode for nysgerrige børn, der gerne vil udforske det, som de bliver optaget af i naturen. I materialet til Mikroforsker ligger der nogle centrale ideer i den måde at arbejde på, som vi rigtig gerne vil dele og drøfte på konferencen.


Vi skal nemlig tage vare på børnenes naturlige nysgerrighed, som er en drift i mod at udforske det, som er nyt eller overraskende for dem. Det gør vi bedst ved, at vi som voksne indtager en rolle, hvor vi er mere observerende, spørgende og medundersøgende. Og ikke mindst ved at vise, at vi tager børnenes interesser alvorligt.3. Hvad håber du, at der kommer ud af konferencen Vores Natur Kalder?


Begejstring! Når mennesker, der brænder for det samme (at få flere børn ud i naturen), mødes, får vi alle mere brændstof med hjem til det videre arbejde.


Jeg håber også, at vi får nye ideer og tanker med hjem til at kvalificere det, vi arbejder med hver især.4. Hvad er det sjoveste/skøreste en klasse har valgt at udforske med mikroforsker-metoden?


Åh… det er svært! Der er jo ingen grænser for, hvad børn kan finde på at spørge om, når de – vel at mærke – først har forstået/oplevet, at alle spørgsmål er velkomne, og at de ikke bliver sendt på hovedet i seng, som det skete med stakkels Spørge-Jørgen.

 

De bedste spørgsmål er dem, som man ikke kan finde svaret på ved at søge på Google. Og dem som leder hen til enkle undersøgelser, som børnene selv kan gennemføre.

 

En af mine favoritter er helt sikkert denne: Hvordan tisser en edderkop?


Det undersøgte 2.A på Bjerregrav Skole i Randers og indkasserede en flot 1. plads i Mikroforskerkonkurrencen 2020.


Fakta om Mikroforskerne


Mikroforsker-metoden er syv trin med opgaver for nysgerrige børn, der gerne vil udforske dét, der undrer dem i naturen.


Metoden er formuleret og forenklet for at hjælpe børn med at forske i det, som de bliver optaget af og nysgerrige efter at vide mere om.


De 7 trin er:

  1. Gå ud i naturen
  2. Jeg undrer mig over
  3. Hvorfor er det sådan?
  4. Læg en plan
  5. Hent oplysninger
  6. Vi har fundet ud af
  7. Fortæl det til andre


Læs mere på Krible Krables hjemmeside