Tidligere konferencer

Vores Natur Kalder bliver i 2023 afholdt for tredje gang. Konferencen bygger på en tradition, som blev startet i 2011, da Institut for Idræt og Biomekanik på SDU lavede den første Friluftskonference med temaet Muligheder og begrænsninger for friluftsliv. I forbindelse med konferencen blev der udgivet en konferencerapport med artikler og abstracts fra forskellige forskere.

Du kan downloade konferencerapporten her


I 2016 blev anden konference afholdt af Aarhus Universitet under temaet Turfriluftsliv, og i 2018 arrangerede SDU og Aarhus Universitet konference på Skovskolen i Nødebo om Friluftslivet i Danmark anno 2018 - mål, middel og værdier.


Vores Natur Kalder 2021

Den første konference under titlen Vores Natur Kalder var planlagt til efteråret 2020, men på grund af Corona måtte den blive ændret til en online konference. I november 2021 lykkedes det at holde Vores Natur Kalder konference med 400 deltagere på Vingsted Centeret ved Vejle.


Konferencen var arrangeret af Center for Børn og Natur, Friluftsrådet, Dansk Friluftsliv, Vejle Kommune og Krible Krable-projektet.


Det var et tætpakket program med 13 sessioner og oplæg fra 4 key note speakers:

Billeder fra Vores Natur Kalder 2021