Bjarne Ibsen - Oplæg og paneldebat: Friluftsliv og aktivt udeliv mellem stat, marked og civilt samfund

Keynotespeaker + paneldebat - tirsdag den 2. nov kl. 13.00 - 15.00

Bjarne Ibsen er professor på Syddansk Universitet og forsker i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Oplægget vil koncentrere sig om potentialerne i et større samarbejde mellem ’stat’ (den offentlige sektor) og ’civilsamfundet’ (den frivillige sektor) om beskyttelsen og benyttelsen af naturen.


Målet er at blandt andet flere børn, unge og familier får gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i deres lokalområde.

 

Paneldebat

Vi omdanner konferencen til et stort forsamlingshus, hvor der både vil være oplæg, kaffe og diskussion. På baggrund af konferencens mange input og Bjarne Ibsens oplæg vil panelet skal diskutere:

Hvilke nye tiltag, projekter og partnerskaber kan forbedre mulighederne for børn og unges friluftsliv og relation til naturen?

 

I panelet har vi inviteret en bred gruppe af centrale aktører, der bredt repræsenterer forskellige indgange til arbejdet med børn, unge natur og friluftsliv.  

 

Panelet består af:

  • Winni Grosbøll, direktør Friluftsrådet
  • Jens Hausted, Direktør/CEO, Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Signe Nepper Larsen, Vicedirektør, Naturstyrelsen
  • Henrik Lehmann, Adm. direktør, Nordea-fonden
  • Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening  
  • Lisbet Wolters, områdechef for By, Land & Klima i Vejle Kommune

 

Ordstyrere: Søren Andkjær og Søren Præstholm