Bjarne Ibsen - Oplæg og paneldebat: Friluftsliv og aktivt udeliv mellem stat, marked og civilt samfund

Keynotespeaker + paneldebat - tirsdag den 2. nov kl. 13.00 - 15.00

Bjarne Ibsen er professor på Syddansk Universitet og forsker i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Han er optaget af mulighederne og udfordringerne ved borgerinddragelse og partnerskaber i forhold til at skabe optimale betingelse for idræt og friluftsliv.


Paneldebat

Vi omdanner konferencen til et stort forsamlingshus, hvor der både vil være oplæg, kaffe og diskussion.


På konferencen er der præsenteret mange projekter og problemstillinger. I paneldebatten vil panelet diskutere både overordnede strategier og konkrete projekter, som har relation til konferencens tema. Konferencedeltagerne vil løbende blive inddraget aktivt og kan stille spørgsmål.


Panelet skal diskutere: Hvilke nye tiltag, projekter og partnerskaber kan forbedre mulighederne for børn og unges friluftsliv og relation til naturen?


Panelet består af:

  • Winni Grosbøll, direktør Friluftsrådet
  • Jens Hausted, Direktør/CEO, Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Signe Nepper Larsen, Vicedirektør, Naturstyrelsen
  • Henrik Lehmann, Adm. direktør, Nordea-fonden
  • Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening  
  • Michael Sloth, direktør for Teknik & Miljø i Vejle Kommune
  • Hans Staunsager, Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Ordstyrer: Bjarne Ibsen