Bliv en del af det faglige program til Friluftskonferencen Fremtidens Friluftsliv

Kom på programmet til Friluftskonferencen: Fremtidens Friluftsliv og vær med til at præge debatten og udviklingen af friluftslivet i Danmark.


Om temaet

Konferencen sætter fokus på nye tendenser i friluftslivet – både det der foregår i fritiden, i foreninger og i institutionaliserede rammer som dagtilbud, skole, SFO, højskoler, sundhedsinitiativer, behandling osv. Friluftsliv er et meget bredt begreb, som hele tiden udvikler sig. Under Corona-nedlukningerne blev det traditionelle friluftsliv i form af vandring og shelterture yderst populært og klassiske dyder i form af håndværk og bushcraft blomstrer i mange sammenhænge. Spørgsmålet er nu, hvordan ser fremtidens friluftsliv ud? 


Sådan kan du være med

På konferencen vil der være oplæg, workshops og debatter om hovedtemaet. Som noget nyt åbner vi op form, at alle kan byde ind med faglige oplæg eller aktiviteter til det faglige program. Vi håber på den måde at få mange nye og spændende vinkler på fremtidens friluftsliv. Hvad enten du er praktiker, ansat i en organisation, forsker, pædagog, projektleder, selvstændig, planlægger eller andet, kan du indsende dit bidrag til det faglige program til konference.


Det kan være, at du vil: 

  • holde et oplæg på 20 minutter om et projekt eller nogle konkrete metoder
  • afvikle en workshop med aktiviteter
  • arrangere en hel session med flere forskellige oplæg inden for et tema


For at komme med i betragtningen til at blive en del af programmet, skal du sende os dit forslag via et spørgeskema senest den 15. november 2022.