Simon Elsborg Nygaard -

Friluftsliv og miljømæssigt bæredygtig trivsel

Keynotespeaker onsdag den 4. nov kl. 08.15 - 08.45:

Simon Elsborg Nygaard - Postdoc, Aarhus Universitet -  taler om Miljømæssigt bæredygtig trivsel, som betegner det at leve et godt liv indenfor rammerne af at miljømæssigt bæredygtig ressourceforbrug.


Bæredygtig trivsel er vigtigt i arbejdet med børn og unge, da bæredygtig trivsel kan ses som et vigtigt element i en moderne dannelse og dermed som en forudsætning for, at vi kan leve gode liv både nu og i fremtiden.


Hvordan kan naturen fremme bæredygtig trivsel, og hvordan hænger oplevelsen af forbundethed til naturen (nature connectedness) sammen med både en højere grad af personlig trivsel og miljømæssigt bæredygtig adfærd?