Flere børn i naturen kræver indsats fra flere områder


Søren Andkjær er lektor på Syddansk Universitet og er netop blevet færdig med projektet NatureMoves. På konferencen Vores Natur Kalder vil han i sessionen ’Aktivt udeliv i fritiden - Nye rum og rammer for børn og unges aktive udeliv’ dele resultaterne af projektet.

1. Hvordan arbejder du med at få flere børn og unge ud i naturen?


Jeg arbejder med en række forskellige forskningsprojekter, som grundlæggende handler om, at vi skal blive klogere på børn og unges hverdagsliv. Herunder deres vaner, ønsker og behov i forhold til naturoplevelser og aktivt udeliv.


Det er vigtigt, at vi både arbejder med konkrete indsatser og med opbygning og formidling af viden. Et par af de projekter, som jeg er involveret i, er NatureMoves og Spejd med pigerne i samarbejde med De Grønne Pigespejdere.


Udover forskningsprojekterne arbejder jeg på idrætsstudiet på Syddansk Universitet med at uddanne studerende til både at have viden og redskaber til at inspirere andre til et aktivt udeliv.


2. Hvilke budskaber tager du med til konferencen Vores Natur Kalder?


Det er kompliceret at få flere børn og unge ud i naturen – der er ikke noget quick-fix. Børn og unge er ikke en homogen gruppe, og der er mange, der allerede kommer ud og er aktive i naturen.


Det vanskelige er at få aktiveret de børn, som kommer meget lidt i naturen, og som samtidigt er relativt inaktive.


For at aktivere denne gruppe skal der laves, hvad man kunne kalde en strategisk helheds-indsats – hvor man bruger den viden, man har og sætter ind på flere områder – både pædagogisk, organisatorisk og strukturelt.


3. Hvad håber du, at der kommer ud af konferencen Vores Natur Kalder?


Jeg håber, at der kommer mere fokus på dette område både hos politikere, kommuner, organisationer og institutioner.


Konferencen skal gerne pege fremad og synliggøre vigtigheden af - dels at samarbejde på tværs og igangsætte konkrete projekter og indsatser - og dels at opbygge viden på området.


 

4. Hvilket resultat af visionsprojekterne overraskede dig mest?


Ideen med visionsprojekterne i NatureMoves er at bruge forskning og viden til at igangsætte projekter, som på et informeret og strategisk grundlag får flere børn og unge ud i naturen. Det er til en vis grad lykkedes – men det har også overrasket os, hvor komplekst det hele er.


Børn og unges fritidsliv er ikke kun – eller måske slet ikke - styret af bevidste ønsker og konkrete behov. Lokale traditioner og forhold, sociale relationer og dynamikker spiller en stor rolle og betyder, at man skal meget tæt på børnene og de unge for at vide, hvordan man skal sætte ind for at motivere dem til at komme mere ud.


Fakta om NatureMoves


Fysiske rammer har stor betydning for brugernes naturoplevelser og deltagelse i idræts- og friluftsaktiviteter. Det viser nyere studier.


Men i forhold til børn og unge er den eksisterende viden begrænset.


Målet med projektet NatureMoves er at styrke videngrundlaget om børn og unges forhold til naturen og deres friluftsliv i hverdagen. 


På baggrund af den viden skal der udvikles og afprøves nye metoder til at inspirere børn og unge til en sund og aktiv livsstil med naturoplevelser, naturforståelse og friluftsliv.


Læs mere på Syddansk Universitets hjemmeside