Aktivt udeliv i fritiden - Nye rum og rammer for børn

og unges aktive udeliv

Mandag den 1. november kl. 13.30 - 14.45 / Faglig session ||

Hvordan kan vi inspirere børn og unge til selv at vælge at være aktive udenfor i fritiden?


Forsknings- og udviklingsprojektet NatureMoves (www.sdu.dk/naturemoves) har undersøgt børn og unges motiver og ønsker til aktivt udeliv i fritiden. Den nye viden er blevet anvendt aktivt i en række visionsprojekter, hvor man har udviklet nye rum og rammer for børn og unges aktive udeliv.


Forskerne bag projektet rapporterer fra evalueringen af projekterne og lægger op til diskussion af hvordan resultater og erfaringer kan bruges andre steder.


Oplægsholdere:

  • Søren Andkjær, lektor Ph.D. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Jan Arvidsen, adjunkt Ph.D., Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Repræsentanter fra NatureMoves visionsprojekter