Skolen i naturen - Hverdagen med undervisning i naturen

Mandag den 1. november kl. 13.30 - 14.45 / Faglig session ||

Hvad skal der til for at etablere en hverdag i skolerne med udendørs undervisning? Hvordan kan man bruge uderummet i praksis? og hvilke styrker, svagheder og strategier er knyttet til undervisning i naturen? Vi går ud for at afprøve og reflektere over udeundervisning i praksis. Husk at være klædt på til at være ude uanset vejret. 

 

Oplægsholdere

  • Karen Vesterager, Naturskoleleder ved Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad, Forstkandidat og Naturvejleder.
  • Karen Barfod, ph.d. og forskningsleder af Outdoordidaktik, VIA University College, formand for foreningen UdeskoleNet.


OBS Udemodul, så husk passende tøj til vejret.