Med små børn i naturen - Natur og bæredygtighed

Mandag den 1. november kl. 13.30 - 14.45 / Faglig session ||

Små børn og store komplekse samfundsudfordringer. På denne session sætter vi fokus på de dilemmaer, udfordringer og åbninger der viser sig, når man vil arbejde med bæredygtighed og natur med de mindste børn. Vi bliver inviteret med i en diskussion om (u)sammenhænge mellem børns kærlighed til natur og bæredygtig udvikling.


Grønne Spirer præsenterer de bedste eksempler på alt det, der spirer ude i de grønne institutioner, og vi hører om de positive erfaringer fra en af de institutioner, der kobler rewilding med læring og leg i projekt Naturlig Legeplads.


Oplægsholdere:

  • Mia Husted, Docent, ph.d. og Forskningsleder af forskningsprojektet ’Pædagogik for bæredygtighed’, Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole
  • Ida Kryger, Konsulent i Friluftsrådet, Ansvarlig for Friluftsrådets naturpædagogiske arbejde på 0-6 års området og projektleder for programmet Grønne Spirer.
  • NN fra daginstitution i projekt Naturlig Legeplads