Med små børn i naturen - Trivsel, leg og udeliv

Mandag den 1. november kl. 15.15 - 16.30 / Faglig session |||

I dette modul sætter vi fokus på naturens og udelivets potentiale i forhold til at sikre trivsel og leg i dagtilbud. Vi starter med forskning i børns trivsel og udelivets betydning for børn i socialt udsatte positioner. Dernæst hører vi om børns vilde og farlige leg i naturen. Og afslutningsvist fortæller Nanna Herluf om hvordan naturen kan skabe rum for fordybelse og plads til det enkelte barn.


Oplægsholdere:

  • Anette Boye Koch, Docent, ph.d. og forskningsleder ved ’Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem’ i Forskningscenter for pædagogik og dannelse på Via University Collage.
  • Brian Krogh Lassen, Ph.d. Studerende, SDU. Lektor, Via University College, Pædagoguddannelsen Aarhus, Program for outdoorpædagogik
  • Jens-Ole Jensen, Cand. mag. ph.d. Docent, og forskningsleder ved Program for krop, idræt og bevægelse i VIA University College.
  • Nanna Herluf. Pædagog og daglig leder af skovgruppen Anemonerne, I Rudolf Steiner institutionen Solhjem i Aarhus.